•          Her Yerde Ve Her Zaman Başarılı Olacak

  •     Geleceğe Şimdiden Hazır

  •          Yaratıcı

  •          Araştırmayı Seven

  •          Çözüm Odaklı Düşünen

  •          Üretken

  •          Sorgulayan

  •          Ahlaklı

  •          Öğrenmeyi Seven

  •     Bireylerin Yetiştirildiği Bir Eğitim Yuvası Olmaktır