Velilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencinin ders durumu, ebeveyn çocuk ilişkisi hakkında görüşme, toplantı ve velilerin çocuklarını daha iyi tanımalarını sağlama amaçlı veli eğitim seminerleri yapılmaktadır

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin ders başarısı, aile, arkadaş ve öğretmenleriyle olan sosyal ilişkileri ve kişisel problemleriyle ilgili bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla çeşitli test ve envanterler uygulanır.

Verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısıyla başa çıkma, zamanı iyi kullanma ile ilgili çalışmalar yapılır. Bununla birlikte gelişim dönemleriyle ilgili bilgilendirme ve doğru davranış modellerini kazandırmaya yönelik çalışmalar eğitsel rehberlik faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

Öğrenci Koçluğunun Faydaları

Okulun kazanımları;

Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük oranda ortadan kalkar. İçinde bulunduğumuz çağın tehlikeleri ve tehditleri önlenir.
Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen eğitim ortamı yaratılır. Okulun rekabet gücü artar.

azanımlarıÖğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever. Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.

Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.
Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.
Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.